Försäljning


Våra försäljningskanaler går i väldigt stor utsträckning direkt till de olika kedjornas och grossisternas centrala inköpsfunktioner. Vi har dock en flexibilitet och kan hantera mindre volymer. Detta beroende på att vi har ett slimmat och  kundanpassat logistikflöde. Vi är övertygade att vi tillsammans med våra kunder alltid hittar den för kunden mest optimala lösningen.


Kontakta oss


För ytterligare information och för att få vidare kontaktuppgifter ber vi dig kontakta vår Marknads- & Försäljningavdelning. Kontaktuppgifter finner ni under "Kontakt".
delsbocandle026596delsbocandle026596
delsbocandle026596