Hallbarhet framsida1Hallbarhet framsida1
Hallbarhet framsida

Hållbarhetsrapport 2016Välkommen att ta del av vår första hållbarhetsrapport.

Vi ser denna rapport som en fantastisk möjlighet att öppet kommunicera med vår omgivning om vårt kontinuerliga arbete att förbättra vårt samhälle och minimera vår påverkan på miljön.

Du finner hela rapporten i pdf-format här nedan.