Miljö & kvalité

Delsbo Candle blev certifierade enligt ISO 9001 i mitten av 90- talet då vi ingick i Duni-koncernen. År 2004 blev vi ett fristående företag och valde då att fortsätta vara certifierade då vi ser att ISO 9001 är ett bra verktyg för ett strukturerat kvalitetsarbete.

Delsbo Candle är mycket engagerade i miljöfrågan. Vi tog därför fram världens första miljöcertifierade ljus i samarbete med Svanen år 2008. I de kriterierna granskar man dels själva ljusråvaran men även veke, pigment, övriga tillsatser (vilket vi inte har några) och emballage. Det var en mycket lärorik process där vi förstod vidden av problemet med palmolja. Svanens experter förklarade för oss att den certifiering som fanns av palmolja (RSPO) inte var tillförlitlig då det är stora pengar inblandade i den industrin. Arbetet går framåt med att ta fram hållbart producerad palmolja men vi på Delsbo Candle känner oss ännu i dag inte övertygade om att det med full säkerhet går att garantera palmoljans ursprung. Eftersom vi värnar om regnskogen och dess invånare så väljer vi att i samarbete med vår stearinleverantör AAK (AarhusKarlshamn)  endast använda oss av fett från slaktavfall som råvara för det stearin som vi använder i våra ljus.

Vi använder oss nästan uteslutande av stearin (som är en så kallad förnyelsebar råvara), men p.g.a. tekniska skäl behöver vi än så länge använda en mindre mängd paraffin till våra färgade ljus. Vi ser fram mot en lösning även på denna punkt.

Vi arbetar enligt IKEA:s standard IWAY för miljö- och arbetsmiljöfrågor som gäller över hela världen. Där går man igenom kemikalier, avfall, förebyggande av bränder och utsläpp, anställdas säkerhet, jämlikhet och diskriminering men även frågor som affärsetik och de anställdas medbestämmande.
På Delsbo Candle har vi en lång tradition av stort personalinflytande. Personalen lägger arbetsschemat och det finns inga chefer. Redan på 80-talet uppmärksammade vi jämlikhetsfrågan då vi systematiskt arbetade bort det faktum att män skötte våra maskiner medan kvinnor packade ljusen. Sedan dess utför alltså vem som helst oavsett kön alla uppgifter i vår produktion – kanske självklart i dag men då var det ganska nytänkande. Hos oss har alla anställda såväl ansvar som befogenhet att fatta avgörande beslut i verksamheten.

Vi lämnar årlig miljörapport till Norrhälsinge miljökontor och även till IKEA. Vår verksamhet är varken anmälnings- eller tillståndspliktig.

Vi redovisar årligen vår kemikalieanvändning till Kemikalieinspektionen enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Vi följer kraven i de europeiska standarderna EN 15426 (Specificationfor sooting behaviour), 15493 (Specifications for fire safety), och 15494 (Product safety labels).

Vi testar regelbundet våra ljus på DEKRA:s laboratorium i Tyskland med avseende på ovanstående standarder samt IKEA:s uppsatta specifikationer för att säkerställa högsta kvalitet. Vi får alltid klart godkänt på dessa tester. Kraven för dessa tester överstiger med råge kraven i RAL-standarden, vilken vi således också uppfyller.

Läs våra policys här: