FÖRSTA PRODUCENTEN AV MILJÖCERTIFIERADE LJUS

Vårt sortiment av ljus i olika former och många olika färger, i kombination med vårt kunnande inom produktion, ger våra kunder möjligheter till valfrihet och flexibilitet.

Ljus för alla situationer

Delsbo Candle jobbar primärt med större kunder och producerar till allra största delen produkter i kundens eget varumärke (EMV). Vi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 och vi var först i världen med att erbjuda marknaden Svanenmärkta ljus. Våra ljus uppfyller med god marginal kraven i de europeiska ljusstandarderna vilket innebär att de har de allra bästa brinnegenskaperna.

Delsbo Candle har ljus för alla situationer, från skira, pastellfärgade antikljus till långa stilrena kronljus. 

Kärnvärden 

På Delsbo Candle är kundservice, kvalitet och hållbarhet kärnvärden som är helt integrerade i verksamheten. Vi strävar efter att se möjligheter i allt. Vår organisation är liten och optimerad gällande administration såväl som produktion, och alla medarbetare har stort eget inflytande.

På så sätt kan vi snabbt anpassa oss efter kundens behov och omvärldens krav.

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport för att öppet kommunicera med vår omgivning om vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår arbetsmiljö, minimera vår påverkan på miljön och förbättra vårt samhälle.

Långsiktighet och trygghet

Företaget inklusive produktionen ligger i den lilla byn Fredriksfors några kilometer utanför Delsbo i Hälsingland. På platsen har det tillverkats ljus sedan 40-talet. Företagets VD Olle Skog är ansvarig för verksamheten sedan drygt 50 år. Företaget är privatägt och helsvenskt. Ca 20 personer jobbar i verksamheten och företaget omsätter ca 60 MSEK.

Under våra ca 50 verksamhetsår har vi samlat på oss en unik erfarenhet och kunskap, som gör att vi alltid kan erbjuda kunderna det bästa alternativet. Hos Delsbo Candle ska kunden känna sig trygg och säker i sin beställning. 

Kontakta oss gärna!