Miljö, kvalitet och arbetsmiljö


Delsbo Candle fick ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 i mitten av 90-talet då vi ingick i Duni-koncernen. År 2004 blev vi ett fristående företag och valde då att fortsätta vara certifierade då vi ser att ISO 9001 är ett bra verktyg för ett strukturerat kvalitetsarbete.

Våra ljus är RAL-certifierade och testas därmed regelbundet på DEKRA:s laboratorium i Tyskland. (Vi får alltid klart godkänt på dessa tester.)

Vi följer kraven i de europeiska standarderna EN 15426 (Specification for sooting behaviour), 15493 (Specifications for fire safety), och 15494 (Product safety labels).

​​​​​​​Vi lämnar årlig miljörapport till Norrhälsinge miljökontor. Vår verksamhet är varken anmälnings- eller tillståndspliktig.

Vi redovisar årligen vår kemikalieanvändning till Kemikalieinspektionen enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och KIFS 2017:7 avseende kemiska produkter.

Vi arbetar systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor såsom energianvändning, hantering av avfall, förebyggande av bränder, medarbetarnas säkerhet, jämlikhet och diskriminering och även frågor som affärsetik och medbestämmande på arbetsplatsen. Läs gärna mer i vår hållbarhetsrapport och se våra policys

Som mål för scope 1 och 2 jobbar vi sedan flera år tillbaka mot "netto-noll" gällande utsläpp av växthusgaser till 2030 (se vår hållbarhetsrapport) genom inköp av förnybar el, omställning från olja till el m.m. Vi undersöker just nu möjligheten att använda biobränslen och/eller egen solel för att reducera de sista få procenten fossil olja i vår produktion. 

Som mål för scope 3 fokuserar vi för närvarande på utsläpp från nedströms transporter genom vår transportör Schenker, som tydligt arbetar för att reducera klimatutsläppen med 20% till 2030. Vi har redan gjort en stor omställning inom scope 3 genom att ställa om från fossilt paraffin till förnybart stearin som ljusråvara.
​​​​​​Delsbo Candle är mycket engagerade i miljöfrågan. Vi tog därför fram världens första miljöcertifierade ljus i samarbete med Svanen år 2008. Se kriterier här. Det var en mycket lärorik process där vi förstod vidden av problemet med palmolja. Svanens experter förklarade för oss att den certifiering som fanns av palmolja (RSPO) inte var tillförlitlig då det är stora pengar inblandade i den industrin. Arbetet går framåt med att ta fram hållbart producerad palmolja men vi på Delsbo Candle känner oss ännu i dag inte övertygade om att det med full säkerhet går att garantera palmoljans ursprung. Eftersom vi värnar om regnskogen och dess invånare så väljer vi att i samarbete med vår stearinleverantör AAK (AarhusKarlshamn)  endast använda oss av fett från slaktavfall som råvara för det stearin som vi använder i våra ljus.

Vi använder oss nästan uteslutande av stearin (som är en så kallad förnyelsebar råvara), men p.g.a. tekniska skäl behöver vi än så länge använda en mindre mängd paraffin till våra färgade ljus. Vi undersöker en lösning även på denna punkt.

På Delsbo Candle har vi en lång tradition av stort personalinflytande, exempelvis planerar personalen sina arbetspass. Redan på 80-talet uppmärksammade vi jämlikhetsfrågan då vi systematiskt arbetade bort det faktum att män skötte våra maskiner medan kvinnor packade ljusen. Sedan dess utför alltså vem som helst oavsett kön alla uppgifter i vår produktion – kanske självklart i dag men då var det ganska nytänkande. Hos oss har alla anställda såväl ansvar som befogenhet att fatta avgörande beslut i verksamheten.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Fredriksfors 19
824 27 Delsbo

Växel
+46 653 231 50
Fax
+46 653 231 63
Mail
info@delsbocandle.se