EMV/Private label

EVM är Delsbo Candles specialitet, d.v.s. vi producerar ljus i våra kunders egna varumärken. Vi sätter även Svanenmärket på våra kunders egna varumärken. I dag har alla dagligvarukedjor, många specialbutiker och flertalet grossister sina egna varumärken (EMV) som man av olika anledningar vill lyfta fram. 

För EMV gäller följande:​
  • Kunden ansvarar fullt ut för allt kundunikt material i sitt eget varumärke.
  • Klichékostnader och eventuella stanskostnader faktureras kunden.
  • Minsta beställningsvolym av kundunikt material är ca 30 000 st. Avrop medges.
  • Kundunika färger tas fram vid önskemål.
  • Då en produkt i ett EMV upphör så ansvarar kunden för eventuella kostnader för överblivet kundunikt material.
Kontakta försäljningsavdelningen för mer information.