Läs Delsbo Candles policys om organisation/personal, kvalitet, miljö, energi, socialt ansvar, inköp, antikorruption, alkohol och droger, trakasserier och brandsäkerhet. 

Delsbo Candle ingår i Humble Group. Därför följer vi även Humble Groups policies. ​​​​​​​