Historik


Det är 40-tal och krigstider i världen. I den lilla byn Fredriksfors, bara några kilometer från kultursamhället Delsbo i Hälsingland, tillverkas ljus i liten skala av nöjesarrangören och affärsmannen Joel Öhrn och hans fru.


Åtgången är strykande så Joel startar Norrländska ljusstöperiet på den plats där ljusfabriken ligger än i dag. 1959 köps företaget av Liljeholmens, varpå företagsnamnet blir Norrljus.
​​​​​​​
Sedan 1967 jobbar Olle Skog som förman på fabriken. Första gången han äger fabriken är mellan 1982-1984. Då kliver Duni in och förvärvar fabriken, Olle blir platschef för fabrikerna i Sverige, Norge och Finland, och man lägger i Sverige fokus på stakljus. 2004 säljer emellertid Duni samtliga sina fabriker varpå Olle återigen köper fabriken i Fredriksfors och ger företaget namnet Delsbo Candle.

Olle ser tidigt nödvändigheten av att tänka nytt och hållbart. Redan på 80-talet ställer han om verksamheten till en platt och jämställd organisation för att gynna effektivitet och kreativitet hos medarbetarna. Nu, i början av det nya millenniet, är några av företagets starka sidor att snabbt kunna ta fram kundspecifika förpackningslösningar, att ordna snabba leveranser och att leverera ljus av allra högsta kvalitet - gärna i kundernas egna varumärken.

Olle tar därpå ett nytt kliv och beslutar att slopa paraffinljustillverkningen och ställa om produktionen till 100 % stearin. Företaget ser även till att säkra upp kvaliteten på råvaror som vekar och pigment. 2005 är omställningen klar. Då inleds arbetet med att miljöcertifiera ljusen och Svanen kontaktas. 2008 kan  världens första miljöcertifierade, Svanenmärkta ljus lämna fabriken, och som förväntat så uppskattar kunderna denna miljöanpassade produkt. Omsättningen skjuter fart och stora investeringar genomförs. 2015 går Delsbo Candle till final i tävlingen Årets företagare och 2019 utses Delsbo Candle till Årets Hållbarhetsföretag i HYLLA-galan.
​​​​​​​
Framtiden

Kontaktuppgifter

Fredriksfors 19
824 72 Delsbo

Växel
+46 653 231 50
Fax
+46 653 231 63
Mail
info@delsbocandle.se