Framtiden


Vårt beslut, att producera stearinljus av högsta tänkbara kvalitet med en stark miljöprofil, ligger fast.
Vi kommer också fortsatt vara specialiserade för att möta våra kunders specifika önskemål. Vårt eget varumärke ”Delsbo Candle” kommer att finnas för den som så önskar, samtidigt som vi till allra största del kommer att producera ljus i våra kunders egna varumärken.

Vi ska vara duktiga på att tillsammans med våra kunder möta de spännande förändringar och förväntningar som framtiden har med sig. Kanske får vi ytterligare utveckla våra produkter genom nya råvaror, ny teknik och nya arbetssätt. Vårt mål är att förstärka vår position som världsledande producent av miljöcertifierade stearinljus.

Läs mer om hur vi jobbar med framtiden i vår hållbarhetsrapport

Kontaktuppgifter

Fredriksfors 19
824 72 Delsbo

Växel
+46 653 231 50
Mail
info@delsbocandle.se